phone2, phone, contact, telephone, support, call

074-769-14-53

RU HE

איחוד תיקים הוצאה לפועל

בקשת איחוד תיקים הינה נפוצה למדי בקרב החייבים מול לשכת ההוצאה לפועל. הליך איחוד תיקים שכיח למדי נוכח העובדה כי במקרים רבים לחייב ישנם מספר חובות וזאת כאשר הוא במצב של חדלות פירעון ואינו מסוגל להחזיר את חובותיו. מצב של איחוד תיקים נועד להגדיל את הסבירות והיכולת של החייב לעמוד בצו התשלומים, שכן טיפול בכל תיק בנפרד יביא ברוב המקרים לתשלום גבוה יותר ולקושי רב בעמידה בצו התשלומים.

איחוד תיקים – מה כולל ומתי נחוץ?

איחוד תיקים הוצאה לפעול בליווי של עו"ד הוצל"פ הינו מהלך העשוי לסייע רבות לחייב באפשרות למחיקת חובותיו וכן לנושים בזכות הגדלת הסבירות לעמידה בצו התשלומים והחזר החוב מולם. הגשת בקשת איחוד תיקים הוצאה לפועל טוב שתתבצע בידי משרד עו"ד הוצל"פ וזאת במטרה להביא למצב של מחיקת חובות תיקי הוצאה לפועל. הגשת הבקשה כוללת: מילוי טופס נלווה, פירוט הבקשה והנימוקים הרלוונטיים, מילוי שאלון, וויתור על כתב סודיות והעברת תשלום ראשון על פי צו התשלומים ללשכת ההוצאה לפועל.

קבלת בקשה לאיחוד תיקים מאפשרת לחייב לשלם תשלום חודשי אחד ומספקת הגנה מול התיקים המנוהלים כנגדו.
 
 
 

סוגי הבקשות לאיחוד תיקים

איחוד תיקים נועד להגדלת הסיכויים של החייב לעמוד בצו התשלומים על מנת להגיע למצב של מחיקת חובות תיקי הוצאה לפועל. את הבקשה יש להגיש בסיוע של עו"ד הוצל"פ מומחה ומנוסה בתחום:
  • פריסת החוב לתשלום חודשי בשיעור 3% מסך החוב בכל התיקים. 
  • הצעה לפריסת החוב לתקופה קצובה בהתאם לגובה החוב: פריסה לשנתיים כאשר החוב אינו עולה על 20 אלף שקלים. פריסה לשלוש שנים כאשר החוב נע בין 20 ל -100 אלף שקלים ופריסה ל – 4 שנים כאשר החוב עולה על 100 אלף שקלים.
  • החייב מוגדר כמוגבל באמצעים, משלם את החוב בהתאם ליכולותיו הכלכליות ומוטלות עליו הגבלות שונות על פי החוק.

ייצוג מול ההוצאה לפועל ובתי המשפט בהליכי פשיטת רגל ואיחוד תיקים

משרד עו"ד אנטון קלי הינו משרד עו"ד הוצל"פ המתמחה במתן שירותים משפטיים בנושאי פשיטת רגל, פירוק חברות, איחוד תיקים הוצאה לפועל ועוד. צוות המשרד מסייע בידי חייבים לעמוד בצו התשלומים ולהגיע לכדי מחיקת חובות תיקי הוצאה לפועל וכן לנושים לקבל את כספם בדרך היעילה ביותר.

אנו מלווים ומייצגים את הלקוח בבתי המשפט ומול המוסדות הממשלתיים ומגישים בקשות לפשיטת רגל, תביעות חוב, צו כינוס, צו תשלומים, צו הפטר ועוד.
 
 
 

לקבלת ייעוץ וקביעת פגישה עם המשרד
מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

phone2, phone, contact, telephone, support, call

074-769-14-53

envelop2, envelop, mail, email, contact, letter

kellyanton.adv@gmail.com

ניצן 15, אור יהודה 

חפשו אותנו ב-


צרו קשר

location2, location, map, marker, pin