phone2, phone, contact, telephone, support, call

074-769-14-53

RU HE

ביטול מוגבל באמצעים

חייב שעומד תחת תיק הוצאה לפועל ואינו מסוגל לפרוע את חובותיו במסגרת התקופה הקבועה בחוק, יכול ורשאי להגיש בקשה להיות מורכז כמי שהינו מוגבל באמצעים. הגדרה זו יכולה להיות מוכרזת בהתאם לבקשת הזוכה, החייב או ביוזמתו של הרשם. להכרזה ישנן משמעויות והשלכות שונות הכוללות הטלת מגבלות שנקבעות בידי הרשם בהן: הגבלה בשימוש בכרטיס אשראי, צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלו על חשבון הבנק ועוד. החוק מאפשר הגשת בקשת ביטול מוגבל באמצעים לשם הסרת חלק או כלל המגבלות וזאת תוך הנמקה בתצהיר. בכל מקרה של פירעון החוב, הרי שהרישום כמוגבל באמצעים נמחק כמו ההגדרה כחייב. 

חקירת יכולת והסרת מגבלות

עם מתן צו ביניים, הרשם מבצע בדיקה לגבי מידת יכולות של החייב לעמוד בצו התשלומים להחזרת החוב. בדיקה זו יכולה להעלות ממתאים הרלוונטיים לקביעה כי החייב הינו מוגבל באמצעים. הגדרה זו עשויה להוביל להסרתן של חלק מהמגבלות או לחילופין להטלת הגבלות חדשות. ביטול מוגבל באמצעים יכולה להתבצע בכל שלב בו מתנהל התיק וזאת על ידי הרשם. הביטול יכול להתקבל על פי בקשת החייב או הזוכה וכן במקרה של פירעון החוב או הגעה להסכם בין החייב לזוכה. 
 
 
 

איחוד תיקים בידי רשם ההוצאה לפועל

במידה ונגד החייב מתנהלים כמה תיקים במקביל והוא מוגדר כמוגבל באמצעים, הרי שרשם ההוצאה לפועל יפנה להליך איחוד תיקים מוגבל באמצעים. התיק המאוחד ינוהל בלשכת ההוצאה לפעול בה מתנהל הטיפול ברובם של התיקים כנגד החייב. ייצוג בתיק איחוד תיקים מוגבל באמצעים בידי עורך דין מומחה, הינו בעל חשיבות רבה ומועד לספק אפשרות לחייב לעמוד בתשלום החוב וכן להגיש ערעור על הכרזת מוגבל באמצעים במקרה הצורך.

ייצוג מוגבל באמצעים באיחוד תיקים 

ערעור על חייב מוגבל או ביטול מוגבל באמצעים נכלל בשירותים המשפטיים במקרה של ייצוג בתיק איחוד תיקים מוגבל באמצעים. חשוב לדעת כי מוגבל באמצעים פטור מחקירת יכולת במקרה של פתיחת תיק חדש וכן הוא יכול להגיש בקשה לצו הפטר בכל שלב שנועד למחיקת החובות בהוצאה לפועל. נוסף על כך, איחוד תיקים מוגבל באמצעים כולל קביעת הסכום החודשי שיוחזר בידי החייב במסגרת התיק המאוחד.
משרד אנטון קלי מתמחה במתן שירותים משפטיים עבור חייבים מוגבלים באמצעים ומסייע בהליכי פשיטת רגל ופירוק חברות. הצוות המשפטי המקצועי של משרדנו מספק ייצוג בבתי המשפט ומול המוסדות הממשלתיים ומסייע בהגשת בקשות לתביעות חוב, צו כינוס, ביטול מוגבל באמצעים, בקשה לחקירת יכולת, צו הפטר ועוד.
 
 
 

לקבלת ייעוץ וקביעת פגישה עם המשרד
מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

phone2, phone, contact, telephone, support, call

074-769-14-53

envelop2, envelop, mail, email, contact, letter

kellyanton.adv@gmail.com

ניצן 15, אור יהודה 

חפשו אותנו ב-


צרו קשר

location2, location, map, marker, pin