phone2, phone, contact, telephone, support, call

074-769-14-53

RU HE

הליך עיכוב יציאה מהארץ

הליך עיכוב יציאה מהארץ ננקט כחלק מהטלת מגבלות נגד חייבים שאינם עומדים בהסדר וצו התשלומים שנקבע עבורם. ההחלטה על הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ הינה בסמכות רשם ההוצאה לפועל ונועדה לגרום לחייב לשלם את חובו. בקשת ביטול הליכי עיכוב יציאה מהארץ כרוכה בהליכים בירוקרטיים סבוכים ומיוחד כאשר מדובר בחייב מזונות. בקשת ביטול עיכוב יציאה מהארץ טוב שתוגש בידי עורך דין לביטול עיכוב יציאה מהארץ הבקיא ומנוסה ברזי התחום וההליך המורכב. 

בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ

בקשת ביטול הליכי עיכוב יציאה מהארץ חייבת לכלול את הסיבות והנימוקים להגשת הבקשה וזאת באופן מפורט וברור. עורך דין לביטול עיכוב יציאה מהארץ יגיש תצהיר מסודר הכולל את יעד הנסיעה המדובר, מטרת הנסיעה, משך השהות, עלו הנסיעה ומועד החזרה לארץ. למסמכים הללו ייצרף מגיש הבקשה כתב ערבות החתום בידי ערבים שכנגדם לא עומד תיק הוצאה לפועל. רשם ההוצאה לפועל ייבחן את בקשת ביטול הליך עיכוב יציאה מהארץ וזאת בהתאם לנימוקי הבקשה וכשרותם של הערבים. במידה ותאושר הבקשה, הרי שיחתום הרשם על הבקשה ומסמכי הערבות וכן יוטל צו עיכוב יציאה מהארץ על הערבים וזאת למשך זמן שהות החייב בחו"ל.
 

זירוז ההליך והגדלת סיכויי ההצלחה

הגשת בקשה בידי עורך דין לביטול עיכוב יציאה מהארץ הינה בעלת חשיבות רבה וזאת נוכח המומחיות הנדרשת בתחום המשפטי והייחודי. ליווי משפטי מקצועי יגדיל את סיכויי קבלת הבקשה לביטול הצו ומשך ההליך יהיה קצר באופן משמעותי בזכות הגשת בקשה ערוכה כנדרש ומקצועית. סיוע משפטי מתאים יכלול התייחסות לנסיבות הספציפיות של הגשת הבקשה ועשוי לחסוך עלויות כגון הדרישה להפקדת כספים שישמשו להבטחת התשלומים העתידיים. ביטוח עיכוב יציאה מהארץ הינו הליך בירוקרטי הכרוך בהגשת מסמכים שונים הכוללים: פרטי אנשי קשר, מסמך ערבות, הנחיות לביטול צו העיכוב, הוראות לאחר השגת ערבים, מסמך התייצבות לאחר החזרה לארץ ועוד. התנהלות נכונה בליווי וייעוץ של עורך דין הוצאה לפועל תסייע רבות לחייב לקבל אישור ביטול הליכי עיכוב יציאה מהארץ.

ייצוג בבתי המשפט ומול המוסדות הממשלתיים

משרד עו"ד אנטון קלי מתמחה במתן שירותים משפטיים מקצועיים בתחום פשיטת רגל והוצאה לפועל. צוות המשרד המנוסה ילווה ויסייע בידי הלקוח בהגשת בקשות חייבים ונושים בהן: ביטול עיכוב יציאה מהארץ, תביעות חוב, בקשה לצו כינוס נכסים, עיכוב הליכים, צו תשלומים, צו הפטר ועוד. אנו מספקים ללקוחותינו ייצוג בבתי המשפט ומול המוסדות הממשלתיים ומלווים לאורך שלבי הליך עיכוב יציאה מהארץ וביטולו באופן המהיר, המקצועי והיעיל ביותר.
 
 
 

לקבלת ייעוץ וקביעת פגישה עם המשרד
מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

phone2, phone, contact, telephone, support, call

074-769-14-53

envelop2, envelop, mail, email, contact, letter

kellyanton.adv@gmail.com

ניצן 15, אור יהודה 

חפשו אותנו ב-


צרו קשר

location2, location, map, marker, pin