phone2, phone, contact, telephone, support, call

074-769-14-53

RU HE

עו"ד הסכמי ממון

הסכם ממון נערך בין בני זוג נשואים, כאלה העומדים להינשא או ידועים בציבור ועוסק בהסדרת ענייני רכוש וממון בהתאם להעדפות האישיות שלהם. עריכת הסכם ממון נועדה למנוע מחלוקות ומאבקים משפטיים בכל מקרה של פרידה או גירושין. הסכם ממון שונה מהסכם גירושין בכך שהוא נחתם מבעוד מועד וזאת בטרם הגיעו בני הזוג למצב בו יחסיהם מתערערים. ההסכם יבטיח לבני הזוג כי בכל מקרה של סיום הקשר, ענייני הרכוש והממון הינם מוסכמים.

ביטוי הרצון של בני הזוג בענייני רכוש וממון

הסכם ממון הנערך בידי עו"ד הסכמי ממון מומחה גובר על הסדר איזון המשאבים שנקבע בחוק יחסי ממון בין בני זוג. בכל מקרה בו לא קיים הסכם ממון, הרי שהסדר איזון המשאבים יחול וייקבע כי כל אחד מבני הזוג יקבל מחצית מהשווי של כלל הנכסים של שני בני הזוג. הסדר זה החל באופן אוטומטי מתוקף החוק, אינו מתאים לרבים מהזוגות ומשום כך, עו"ד באור יהודה הסכם ממון יבטיח הגעה להסדר ראוי ומוסכם המתאים לשני בני הזוג. עריכת הסכם ממון עורך דין מאפשרת לבני הזוג לבטא את רצונם בכל הנוגע לענייני הרכוש והממון ובכך להתגבר על הסדר ברירת המחדל הקבוע בחוק.

הסכם ממון בין בני זוג נשואים מתייחס וקובע את אופן התנהלות משק הבית, ניהול חשבון בנק אישי או משותף וכן את הדין לגבי כספים ורכוש שצברו בני הזוג או יצברו בעתיד.
 
 

החשיבות והתועלת בעריכת הסכם ממון

הסכם ממון הינו מומלץ ורצוי במטרה להגן על הרכוש ולמנוע מחלוקות עתידיות במקרה של פרידה. הדעה לפיה הסכם ממון נועד אך ורק לעשירים, אינה נכונה ולמעשה הסכם ממון נחות לרוב הזוגות. עריכת הסכם ממון עורך דין בידי עו"ד הסכמי ממון כבר בתחילת מערכת היחסים בין בני הזוג, הינה בעלת חשיבות ותועלת רבה וזאת משום שרוב המקרים, בשלב זה בני הזוג הצעירים אינם מחזיקים בנכסים כלכליים משמעותיים, אולם הם עשויים לצבור נכסים וזכויות בעלי שווי רב לאורך השנים. הסכם ממון חייב להיערך בכתב וכאשר מדובר בבני זוג שאינם נישואים, הרי שיש צורך באישור בית משפט לענייני משפחה או נוטריון. הסכם שנחתם לאחר שבני הזוג נישאו חייב באישור בית המשפט או בית הדין הרבני.

עו"ד דיני משפחה – הסכמי ממון, חיים משותפים, צוואות וירושות

משרד עו"ד אנטון קלי מתמחה בדיני משפחה ומעמד אישי ומספק שירותים משפטיים בתחום עריכת הסכמי ממון, הסכם לחיים משותפים, צוואות וירושות ועוד. צוות המשפטנים המוביל שלנו, ילווה אתכם בכל שלבי עריכת הסכם ממון ראוי ומתאים לשני הצדדים וזאת במטרה לנהל מערכת יחסים מתוך שקט וביטחון ולמנוע מחלוקות לגבי חלוקת רכוש וממון במקרה של פרידה.
 
 

לקבלת ייעוץ וקביעת פגישה עם המשרד
מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

phone2, phone, contact, telephone, support, call

074-769-14-53

envelop2, envelop, mail, email, contact, letter

kellyanton.adv@gmail.com

ניצן 15, אור יהודה 

חפשו אותנו ב-


צרו קשר

location2, location, map, marker, pin