phone2, phone, contact, telephone, support, call

074-769-14-53

RU HE

עו"ד פשיטות רגל ופירוק חברות

פשיטת רגל הינו הליך הננקט במקרה של חדלות פירעון של יחיד. ההליך המקביל, כאשר מדובר בחברה, הינו פירוק חברות על ידי בית המשפט או הנושים. פקודת פשיטת רגל נועדה להעניק לחייב אפשרות להתחיל דף חדש, תוך איפוס חובותיו וזכויותיו. הליך של פשיטת רגל או פירוק חברות הינו מורכב, סבוך ועלול להיות ארוך וממושך, משום כך, מומלץ להסתייע בשירותים משפטיים מקצועיים של עו"ד פשיטות רגל ופירוק חברות המעניק טיפול בפשיטות רגל העשוי לייעל ולקצר את ההליך. 

הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל נועד להגן על החייב מפני התעמרות הנושים בו וזאת כאשר אין ביכולתו לפרוע את חובו. לצד זאת, הליכי פשיטת רגל ופירוק חברות ננקטים במטרה לאפשר לנושים לקבל את כספי החוב, כאשר עם תום ההליכים, החייב מגיע לפטור מלא מכל חוב שהוא. טיפול בפשיטות רגל כולל כמה שלבים: ראשית, יש להגיש בקשה לפשיטת רגל והשלב הסופי הינו קבלת הפטר מחובות. משרד עו"ד לפשיטות רגל יספק את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים לגבי החובות וחשוב לציין כי ההליך אינו קביל במקרה בו קבע בית המשפט כי קיים חוסר תום לב מצד החייב בנוגע להיווצרות החוב. משרד עו"ד לפשיטות רגל ייבחן באופן מקצועי את דרך היווצרות החובות וזאת עוד טרם החל ההליך. 
 
 

הליך פירוק חברות

משרד עו"ד פשיטות רגל מתמחה ברזי התחום ומספק הגנה, ייעוץ וייצוג משפטיים מקצועיים העשויים להיטיב עם החייב בדרך להשגת ההפטר המיוחל. לצד זאת, הסיוע המשפטי הינו חיוני ואף הכרחי כאשר החייב הינו גוף או חברה גדולים. הליך פירוק חברות נועד למנוע מצב בו גופים וארגונים גדולים מנצלים את כוחם אל מול האזרח או הלקוח הפשוט, כאשר משרד עו"ד פשיטות רגל מסוגל להתמודד עם גורמים בעלי כוח, מעמד והשפעה וזאת תוך נקיטת ההליכים והצעדים המשפטיים שנועדו לחייבם לשלם ולהחזיר את חובם באופן מלא. הליך פירוק חברות יכול להינקט גם מצד החברה עצמה וזאת כאשר אין ביכולתה לעמוד בחובותיה.

ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי בהליכי פשיטת רגל ופירוק חברות

משרד עו"ד קלי אנטון מתמחה בייצוג חייבים ונושים בבתי המשפט המחוזיים ובמוסדות הממשלתיים בהם המוסד לביטוח לאומי. משרד עו"ד פשיטות רגל ופירוק חברות יסייע בידכם בהגשת בקשה לפשיטת רגל או פירוק חברות על ידי החייב או הנושה וכן בהגשת תביעות חוב, בקשות לצו כינוס, עיכוב הליכים, צו הפטר, הסדרי נושים ועוד. צוות המשרד כולל משפטנים מובילים בתחומם בעלי יכולת מקצועית לטיפול יעיל בתיקים מסוג זה מתוך מטרה להגיע לתוצאות הרצויות מבחינת הלקוח.
 
 

לקבלת ייעוץ וקביעת פגישה עם המשרד
מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

phone2, phone, contact, telephone, support, call

074-769-14-53

envelop2, envelop, mail, email, contact, letter

kellyanton.adv@gmail.com

ניצן 15, אור יהודה 

חפשו אותנו ב-


צרו קשר

location2, location, map, marker, pin