phone2, phone, contact, telephone, support, call

074-769-14-53

RU HE

תיק פלילי אלמ"ב – צו מבחן 12 חודשים מאסר על תנאי והתחייבות עצמית - מדינת ישראל נ' פלוני
בבית המשפט השלום בת"א כב' השו' שמואל מלמד

נשמח ליצור איתך קשר

נגד מרשי הוגש כתב אישום בו 3 אישומי אלמ"ב בשלושה ארועים שונים.
הוראות חיקוק - תקיפה הגורמת חבלה ממש -בן זוג
עבירה לפי סעיף 382 (ג) לחוק העונשין, תשל"ז 1977.
המאשימה עתרה למאסר בפועל.
משרדנו העלה כשלים ראייתיים, נסיבות האירוע ונסיבות אישיות, אשר הביאו להסדר טיעון –
כתב האישום תוקן לקולה- 2 אישומים נמחקו, נותר אישום -עבירה תקיפה סתם -בן זוג
עבירה לפי סעיף 382(ב) לחוק העונשין, תשל"ז 1977
הכרעת דין -
מרשי הודה באישום המתוקן ונשלח לתסקיר מבחן בטרם הטיעונים לעונש.
בכפוף לתסקיר חיובי , אשר יצביע על לקיחת אחריות וסיכון נמוך להישענות עבירת אלימות המאשימה הסכימה לעתור לעונש מאסר על תנאי והתחייבות.
התסקיר יהיה שלילי עמדת המאשימה- עבודות שירות , מאסר על תנאי , קנס ופיצוי למתלוננת.
בתסקיר שירות המבחן - הומלץ לשלב את הנאשם בתוכנית טיפול בתחום האלימות הזוגית במטרה לסייע לו לרכוש כלים בקשר הזוגי. (ובסיום הטיפול תינתן המלצה סופית)
גזר דין- הנאשם הורשע על פי הודעתו (ישנה התייחסות השופט להרשעה הפלילי)
- מאסר על תנאי למשך 5 חודשים על תנאי למשך 3 שנים שלא יעבור עבירה שהורשע.
- התחייבות עצמית של 1,000 ₪ שלא יעבור עבירה דומה למשך 3 שנים .
- העמדת הנאשם בצו מבחן למשך 12 חודשים.
ענישה בעבירות אלימות במשפחה
א. בעוד שבגין עבירת תקיפה סתם העונש המקסימאלי הינו שנתיים מאסר, הרי שבגין עבירת תקיפה שנעברה במסגרת "אלימות במשפחה" - העונש המקסימאלי הינו 4 שנות מאסר.
ב. בעוד שהעונש בגין עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש הינו עד 3 שנות מאסר, הרי שבמידה והעבירה הזו נעברה כלפי בן זוג – העונש המקסימאלי הינו 6 שנות מאסר, ואם העבירה נעברה ע"י אחראי כלפי קטין או חסר ישע – העונש המקסימאלי הינו 7 שנות מאסר.
ג. בעוד שהעונש המקסימאלי בגין עבירת הפציעה הינו 3 שנות מאסר, הרי במידה והעבירה הזו נעברה במסגרת "אלימות במשפחה" – העונש המקסימאלי הינו 6 שנות מאסר.
ד. בעוד שבגין העבירה של חבלה חמורה העונש המקסימאלי הקבוע בחוק הינו 7 שנות מאסר, הרי שבמידה והעבירה הזו נעברה במסגרת "אלימות במשפחה" –העונש המקסימאלי הינו 10 שנות מאסר.
ה. החוק קובע כי במידה והעבירה של חבלה בכוונה מחמירה נעברה במסגרת אלימות במשפחה, העונש שייגזר על הנאשם לא יפחת מ-4 שנות מאסר ויכול להגיע לעד 20 שנות מאסר, אלא אם כן ישנם טעמים מיוחדים שבית משפט יפרט בגזר דינו.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

 

לקבלת ייעוץ וקביעת פגישה עם המשרד
מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

phone2, phone, contact, telephone, support, call

074-769-14-53

envelop2, envelop, mail, email, contact, letter

kellyanton.adv@gmail.com

ניצן 15, אור יהודה 

חפשו אותנו ב-


צרו קשר

location2, location, map, marker, pin