phone2, phone, contact, telephone, support, call

074-769-14-53

RU HE

פשיטת רגל לצד הליך ביטול הענקה אסורה- בנק הפועלים נ' פלוני
בית המשפט המחוזי בת"א פש"ר כב' השו' איריס לושי עבודי

נשמח ליצור איתך קשר

ביטול הענקה אסורה בהליך פש"ר
נגד לקוח משרדנו אשר חובותיו על סך העולה על 1.600.000 ש"ח הוגשה בקשת נושה לפש"ר יחד עם צו מניע לדספוזיציה בנכס מקרקעין אשר הועבר לגרושה במכירה.
(בקשה לביטול מכר ו/או הענקה אסורה)
בהחלטת בית המשפט המחוזי בת"א
נרשמה הערת אזהרה לאיסור כל דיספוזיציה בדירה.
עם קבלת צו הכינוס הוחלט על ביטול כל ההגבלות והעיקולים אשר הוטלו על החייב למעט צו דספוזיציה בדירה.
צו התשלומים הועמד על סך 500 ש"ח
הוגשה מייד בקשה להקטנת צו תשלומים אשר אושרה והצו הועמד על 200 ש"ח
כעבור פחות משנתיים הסכים המנהל המיוחד למתווה שהוצא על ידי משרדנו להגשת בקשת ההפטר.
מרביד הדיבדנד שנצבר בקופה יעבור בדין קדימה ואף הנושה שיזם את ההליך לא יזכה לדיבדינד כלשהו הכנ"ר הצטרף לבקשה מתוך רצון לאפשר שיקומו של החייב.
החלטה בית המשפט המחוזי בת"א
מתן הפטר מותנה לחייב בתנאים הבאים:
השלמת תשלום פדיון בגין הדירה 48.000 ש"ח
ותשלום סך של 15.000 ש"ח אשר ישולמו בתשלומים חודשיים בסך 500 ש"ח וזאת בנוסף לסכום שנצבר בקופה (7.200ש"ח)
כשיתמלאו התנאים יהפוך ההפטר לחלוט.
"כמובן שהזוכה זכה בתביעתו, אולם זכיותואיננה מותירה להוציא מים מן הסלע על ידי דרישה כספית שבכוחה לפגוע ברמת החיים הבסיסית."
דברי השופט דוד בר אופיר בספרו הוצאה לפועל הליכים והלכות.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

 

לקבלת ייעוץ וקביעת פגישה עם המשרד
מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

phone2, phone, contact, telephone, support, call

074-769-14-53

envelop2, envelop, mail, email, contact, letter

kellyanton.adv@gmail.com

ניצן 15, אור יהודה 

חפשו אותנו ב-


צרו קשר

location2, location, map, marker, pin